Dự Án

Dự Án

SIBA STEEL mong muốn tạo được những công trình nhà thép hiện đại, tinh tế và mang tới cho khách hàng sự hài lòng tuyệt đối. Với những nỗ lực hết mình và không ngừng cải tiến.

Nhà kèo thép trung tâm heo giống ở Phú Yên

Nhà kèo thép trung tâm heo giống ở Phú Yên
Nhà kèo thép trung tâm heo giống ở Phú Yên
Nhà kèo thép trung tâm heo giống ở Phú Yên
Nhà kèo thép trung tâm heo giống ở Phú Yên
Nhà kèo thép trung tâm heo giống ở Phú Yên
Nhà kèo thép trung tâm heo giống ở Phú Yên
Nhà kèo thép trung tâm heo giống ở Phú Yên
Nhà kèo thép trung tâm heo giống ở Phú Yên
Nhà kèo thép trung tâm heo giống ở Phú Yên
Nhà kèo thép trung tâm heo giống ở Phú Yên
Nhà kèo thép trung tâm heo giống ở Phú Yên
Nhà kèo thép trung tâm heo giống ở Phú Yên
Nhà kèo thép trung tâm heo giống ở Phú Yên
Nhà kèo thép trung tâm heo giống ở Phú Yên
Nhà kèo thép trung tâm heo giống ở Phú Yên
Nhà kèo thép trung tâm heo giống ở Phú Yên
Nhà kèo thép trung tâm heo giống ở Phú Yên
Nhà kèo thép trung tâm heo giống ở Phú Yên
Nhà kèo thép trung tâm heo giống ở Phú Yên
Nhà kèo thép trung tâm heo giống ở Phú Yên
Nhà kèo thép trung tâm heo giống ở Phú Yên
Nhà kèo thép trung tâm heo giống ở Phú Yên
Nhà kèo thép trung tâm heo giống ở Phú Yên
Nhà kèo thép trung tâm heo giống ở Phú Yên
Nhà kèo thép trung tâm heo giống ở Phú Yên
Nhà kèo thép trung tâm heo giống ở Phú Yên
Nhà kèo thép trung tâm heo giống ở Phú Yên
Nhà kèo thép trung tâm heo giống ở Phú Yên
Nhà kèo thép trung tâm heo giống ở Phú Yên
Nhà kèo thép trung tâm heo giống ở Phú Yên
Nhà kèo thép trung tâm heo giống ở Phú Yên
Nhà kèo thép trung tâm heo giống ở Phú Yên
Nhà kèo thép trung tâm heo giống ở Phú Yên
Nhà kèo thép trung tâm heo giống ở Phú Yên
Nhà kèo thép trung tâm heo giống ở Phú Yên
Nhà kèo thép trung tâm heo giống ở Phú Yên
Nhà kèo thép trung tâm heo giống ở Phú Yên
Nhà kèo thép trung tâm heo giống ở Phú Yên
Nhà kèo thép trung tâm heo giống ở Phú Yên
Nhà kèo thép trung tâm heo giống ở Phú Yên
Nhà kèo thép trung tâm heo giống ở Phú Yên
Nhà kèo thép trung tâm heo giống ở Phú Yên
Nhà kèo thép trung tâm heo giống ở Phú Yên
Nhà kèo thép trung tâm heo giống ở Phú Yên
Chia sẻ:
  • :

MÔ TẢ CHI TIẾT

Nhà kèo thép trung tâm heo giống ở Phú Yên

Tập đoàn Cơ Khí Công Nghệ Cao SIBA đang thi công "Dự án nhà kèo thép cho trung tâm heo giống" ở tỉnh Phú Yên.

Những hạng mục công việc đang thi công:

- Hoàn thiện khung kèo và lợp mái cho tổ hợp nhà heo đẻ.

- Hoàn thiện khung kèo và lợp mái cho tổ hợp nhà hậu bị và heo nọc.

- Hoàn thiện khung kèo và lợp mái cho tổ hợp nhà heo mang thai.

- Thi công chuồng cách ly.

...

Tuy tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp nhưng SIBA Group luôn nghiêm chỉnh tuân thủ chặt chẽ quy định "5K" của Bộ Y Tế để đảm bảo an toàn trong thi công, sản xuất và kịp tiến độ trong mùa dịch.

SIBA GROUP - BRING THE FUTURE TO YOU

VỊ TRÍ DỰ ÁN