Liên Hệ

Liên Hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA

Địa chỉ: 99A1 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 0283.811.0480 - Fax: 0283.811.0480
Văn phòng HCM
NHÀ MÁY CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO
Nếu quý khách có thắc mắc, ý kiến phản hồi hay đóng góp vui lòng điền vào Form dưới đây: